1/19/15

Harjoitus

Jooga on harjoitusta omaan itseesi. Tekniikoita on monia erilaisia, mutta ydin on sama. Kun puhutaan henkisestä harjoituksesta, niin se tarkoittaa myös samaa - meillä on vain erilaiset tavat ilmaista asioita. 

Tulemme tietoisemmiksi meidän toimintatavoista, jotka estävät elämistä sisältä. Näiden toimintatapojen, käyttäytymismallien, reaktioiden tullessa tietoisuuteen voimme elää ja toimia helpommin tietoisesti ja sisimmästämme, ilman että automaattisesti tiedostamattomasti toimisimme ja reagoisimme. 

Harjoituksen tuodessa esiin esimerkiksi pelkoa, turhautumista, tylsyyttä, ärsyyntymistä, surua tai jopa lopettamista, niin voisiko vain hyväksyä ja kohdata tunnetilat - tarkkailla tunnetta, ajatusta, ilman reagoimista, takaisin itseemme, pois mielestämme. Voitko huomata että sisimmältäsi et ole ajatuksesi, tunteesi, kokemuksesi vaan jotain syvempää. Harjoitus on työkalu itseesi ja aina se ei mielestämme ole kaunista, iloista, rauhaisaa, mutta sen kautta voimme kohdata esteitämme, yhä uudelleen tulemalla takaisin nykyhetkeen, tarkkailijan rooliin, läsnäoloon, sisimpään, rakkauteen.
Harjoitusta ilman “päämäärää”/saavutuksia, vain harjoittamista (on se sitten 5 minuuttia - 2 tuntia), jotta olemme läsnä. Voisimmeko vain sallia, päästää irti ja luottaa, että ilman meidän järkeilyä, ajattelua, kontrolloimista, haluamisia, jotain ihmeellistä ja niin paljon avartavampaa voisi salliessamme ja vain todistaessamme tapahtua.

Harjoitus herättää elämään, rakkauteen, kun yhä uudelleen ja uudelleen voimme kokea sitä mitä me olemme sisimmältään. Voisimme myös enemmän ja enemmän elää sisältäpäin tietoisesti, ilman meidän mielen “oikkuja” (haluamisia ja inhoamisia), egoa ja pelkoa.

Harjoitus on vain tekniikka, eli apuväline ja toki se voi tuoda paljon muutakin kuin tieoisuutta; tosin tietoisuuden tuomien valintojemme kautta voimme helposti tuoda elämäämme terveyttä, hyvää oloa, hyväksyntää, rakkautta, onnellisuutta.. ilman että mielen tasollamme käymme kamppailua valinnoistamme - onko joku hyvää vaiko ei ja pakonomaisesti toimisimme kun mielemme sanoo että näin täytyisi toimia. Tietoisuudesta tulevat valintamme ovat vaivattomia, selkeitä, rauhan omaisia, rakkaudellisia, puhtaita.

Läsäoloa 

No comments:

Post a Comment